دوره مسترکلس پریمیر پرو

4.50 4 رای
4,970,000 تومان

خیلی ها می گویند پریمیر را آموزش می دهند ، اما هیچ کس نمی گوید برای تبدیل شدن به یک ادیتورحرفه ای، تنها آموزش کار با نرم افزار کافی نیست!

4,970,000 تومان